Wróc do wszystkich porad

Jaką umowę podpisać z pracodawcą?

Dodano: 2023.09.05
Autor: Michał K.

W Polsce najczęściej stosowanymi umowami w kontekście wykonywania czynności służbowych są: umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Na czym polega ich specyfika? Co je od siebie różni? Przygotowaliśmy dla Was krótką ściągę. 

Niezaprzeczalnie najpopularniejszą umową zawieraną między pracownikiem a pracodawcą jest umowa o pracę. Dzięki precyzyjnym zapisom w prawodawstwie jest ona uznawana za najbardziej chronioną. Pracownicy, którzy podpisują umowę o pracę mają prawo do:

  • corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni,
  • zwolnienia od świadczenia pracy w ramach tzw. urlopu okolicznościowego,
  • ochrony czasu pracy, czyli prawo do przerwy w pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • limitu pracy w godzinach nadliczbowych i obowiązkowej rekompensaty tej pracy w postaci udzielenia czasu wolnego bądź zapłaty dodatku,
  • bezpłatnej opieki medycznej, a także zwolnień chorobowych.  

Popularną, zwłaszcza wśród młodych ludzi oraz obcokrajowców, formą umowy między pracodawcą a pracownikiem jest umowa zlecenie. Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych. Uregulowana jest nie w przepisach Kodeksu pracy, a w przepisach Kodeksu cywilnego. Co zyskujecie podpisując taką umowę?

  • Możliwość pracy do 12 godzin dziennie.
  • Zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową.
  • Uczniowie oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie podlegają obowiązkowi opłacania składek ZUS, zatem ich stawka netto jest taka sama co brutto.

Trzecim rodzajem umowy, która może zostać podpisana między pracodawcą a pracownikiem, jest umowa o dzieło. Umowa o dzieło jest to umowa skutkująca osiągnięciem konkretnego, sprawdzalnego rezultatu. W ramach tej umowy wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła odpowiadającego wymaganiom zamawiającego.

W przypadku umowy o dzieło nie ma gwarancji minimalnego wynagrodzenia. Otrzymujecie je dopiero po wykonaniu „dzieła”, czyli osiągnięciu umówionego rezultatu. Nie macie ochrony wynikającej z zapisów Kodeksu pracy. Nie macie też ubezpieczenia, a od umowy nie są odprowadzane składki emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. 

Najważniejsze, o czym należy pamiętać, niezależnie od tego, jaką umowę zamierzacie podpisać, to fakt, że musi być ona przygotowana w języku, który jest dla Was zrozumiały.  

Zadzwoń teraz +48 729 920 514